Harten-Vrouw

Even voorstellen...

Ik ben Anja Gijsbers en Harten-Vrouw.
Het doet ons wezen goed om op een hartverbonden manier ontmoet en aangeraakt te worden. Jouw essentie wil zich uitdrukken in het leven en natuurlijk ook in je relaties en intimiteitsbeleving.
Tijdens een sessie ‘Bewustzijn en Intimiteit’ onderzoek je waar het bij jou wel of niet stroomt.
Delen en luisteren, aanraking en integratieve stilte wisselen elkaar af. Wat wil jouw wezen ontvangen?

Ik voel me aandachtig betrokken bij jouw verhaal en je diepere zijn. Door je van hart tot hart te ontmoeten ontstaat er een warme, veilige bedding.
Dan kunnen er, vanuit het innerlijk weten en de wijsheid van het lichaam, nieuwe mogelijkheden opkomen.
Vernieuwing ontstaat immers vanuit jouw binnenste.
Deze, vaak subtiele veranderingen in je stroming, worden opgemerkt door ons gezamenlijk luisteren, meevoelen en bewuste waarneming. Een samenwerking in bewustzijn.
Het nieuwe en frisse wordt bekrachtigd door het lichaam er steeds bij te betrekken en ondersteund door de verbinding met jouw dagelijks leven te maken.

Bron van wijsheid, liefde en kracht

Ons lichaam, de fysieke zetel van hart en ziel, is een bron van informatie. We hebben er soms (al dan niet cultuurbepaald) een ambivalente verhouding mee.
Dat komt tot uiting in aanrakingsarmoede, huidhonger en eendimensionale intimiteitbeleving. En er blijkt zoveel meer mogelijk!
 

Als je met je bewustzijn de energievelden die door je lichaam heen voelbaar worden uitnodigt, start een boeiende reis.
Wat er nodig is, is oprechte aandacht en een welkom voor het verhaal dat jouw wezen wil vertellen.
In de krachtige bedding van luisteren en waarnemen, in samenwerking met jouw dieper weten, gaat het stromen.
Vanuit ontspanning komen gevoelens omhoog. Dat kunnen opgeslagen emoties zijn die hun zegje willen doen of nog niet eerder ervaren aspecten die naar 'huis' willen komen. Er ontstaat ruimte voor verzachting, vreugde, kracht en liefde.
Op een natuurlijke manier word je helder, compassievol en kom je in balans.
Je leert je zelf ‘emotioneel’ te dragen.
 

Liefde is een expressie van het hart. Wanneer je je steeds meer opent voor alles wat er is dan opent ook je hartgebied zich. Als je daarnaast je levensenergie met je hart verbindt ontstaat er een grotere jij, vervuld van wijsheid, liefde en kracht. Dit gaat veel verder dan de grenzen van je ego, waardoor je het leven in al zijn facetten gaat liefhebben.
Zo in het leven staan verandert je manier van zijn en van relateren totaal.

 

Een sessie (intimiteits)coaching met Harten-Vrouw

Wanneer je je wil bevrijden uit patroonmatig gedrag, of nieuwe wegen zoekt hoe je je essentie kunt uitdrukken in het leven, nodig ik je uit tot een ruimer perspectief.
Als het zicht op mogelijkheden versluierd lijkt door heftige levenservaringen zoals ziekte, trauma of verlies is er ruimte voor verwerking en acceptatie. Onder andere verstilde aanraking en 'niet doen om te voelen, maar eerst voelen en dan doen' werken openend. 
Een direct eerherstel van je oorspronkelijke bewustzijnsvelden; voelbaar in je lijf, hart en ziel. Samen zoeken we naar bij jou passende praktisch toepasbare handreikingen die vernieuwing bekrachtigen.

Mijn specialisaties zijn systemische en kwantumcoaching, holistische aanraking, en een breed onderzoek naar vormen van intimiteit- en seksualiteitsbeleving die passen bij een verruimd bewustzijn.  File c.v. Anja Gijsbers 2019.docx

Daarnaast bied ik Kashmierse massage aan. Kenmerkend voor deze massage is de diepe verbondenheid en zachtheid waarmee de behandeling wordt gegeven. Een meditatieve en koesterende aanraking van het hele lichaam. 
Meer informatie vind je bij

Voor een sessie neem ik tijd voor een kennismaking om het thema en de verwachtingen verder te verhelderen. 
Een sessie kost € 117,50 per anderhalf uur voor particulieren. Zakelijk tarief is 117,50 ex 21% BTW.
Voor meer informatie mail me via 
info@harten-vrouw.nl of bel 06-51884888

Bewustzijn en intimiteit; relateren vanuit essentie

Samen met mijn partner Jan-Willem (www.janwillemnierop.nl) faciliteer ik bijeenkomsten.
Hierbij benutten we de kracht van de groep voor bewustzijn vrijmakend onderzoek en 'werken' met 'The Force of Life'.
Dit doen we steeds op verschillende plekken in het land waar iemand zijn huis openstelt. Dit zijn kleinschalige samenkomsten in huiselijke sfeer. Je kunt ook zelf gastheer of gastvrouw zijn en ons bij jou thuis uitnodigen.

Als je zelf, of samen met je partner, je bewustzijn op het gebied van leven en intimiteitbeleving vanuit je essentie wilt vergroten kan je deelnemen aan deze bijeenkomsten. We onderzoeken hoe je je stap voor stap vrij kunt maken van beperkende patronen en meer hartsbewustzijn in je contacten kunt uit nodigen. Inzichten uit non-dualiteit en kwantumtheorie vertalen we in praktische handreikingen.
Daarna kan je voelen wat deze compleet andere benadering voor je eigen relaties en intimiteitbeleving kan betekenen. 
Meer informatie vind je bij File Toelichting Inquiryweekend Bewustzijn en Intimiteit.docx

Wil je liever niet in een groep en met je partner samen komen? We komen ook voor privé Inquirydagen en weekenden bij jou thuis op het tijdstip en in de vorm die jullie wensen. 
Lees meer bij File Privé Inquiry voor stellen.docx

Het inquiryweekend Inner Universe (A Quantumshift in Bodywork) gaat over het dieper contact maken met het onmetelijke universum in jezelf. Een reis door- en naar het hart van je wezen in stevig contact met je fysieke lijf. Hierbij maken we gebruik van lichaamsgerichte- en energetische werkvormen en we werken bewust met de groepsenergie en het kwantumveld. Meer informatie vind je bij File Toelichting Inquiryweekend Inner Universe.docx

Speciaal voor vrouwen zijn er Yin-dagen onder de noemer 'Zacht Zijn met je Zelf'. Verstillen, verzachten en je vrouwelijke essentie laten stromen in al je creaties.